Werknemers uit de (financiële) problemen.

Help uw werknemers uit de (financiële) problemen. Zij zijn uw kapitaal!

De groep werknemers die door de lang aanhoudende crisis in financiële problemen komt, wordt met de dag groter. De financiële kwesties hebben niet alleen invloed op het privéleven, maar ook op de werkvloer. Vier op de vijf werkgevers wordt overspoeld met loonbeslagen en de daarbij behorende administratieve werkzaamheden. Onontkoombaar resulteren  financiële problemen  uiteindelijk in een verlaagde productiviteit en een verhoogt ziekteverzuim. 

Wilt u een dalend ziekteverzuim, stijgende inzet en loyaliteit op de werkvloer? Dan is deze workshop de eerste stap naar veranderingen.

Deze workshop is voor werknemers die door de aanhoudende crisis en de onzekerheid over de toekomst zich in een oncomfortabele positie voelen zitten. Dit gevoel heeft invloed op alle levensgebieden: gezondheid, gezin, financiën, vrije tijd en werk. In tijden van crisis zijn de spelregels niet meer zo duidelijk en is het begrijpelijk dat mensen een afwachtende en aftastende houding aannemen. Hoe voorkomen we dat werknemers uit balans raken en niet meer in staat zijn zich voor de volle 100% binnen uw onderneming in te zetten? Hoe vinden zij een nieuwe uitdaging in hun beroepsleven? En hoe zetten zij zwakte om in kracht? En hoe komen zij uit de financiële problemen? De inhoud van het programma van de workshop is gericht op het verwerven van inzicht en het ontwikkelen en inzetten van tools waardoor de werknemer zich gesterkt voelt.

succes of falen


Succes of falen zal de komende decennia meer dan ooit afhankelijk zijn van de kennis, kunde en inzichten van mensen!

Door weer in beweging te komen, actief naar nieuwe wegen te zoeken en nieuwe doelen te stellen, zal de werknemer in staat zijn met een nieuw elan te werken. Dit verworven inzicht zal ook het succes voor u als ondernemer bevorderen.

De workshop kan incompany bij u op locatie worden verzorgd. Wilt u liever dat de workshop elders wordt gehouden? Geen probleem. Wij faciliteren deze workshop op diverse locaties in Nederland.

*Reserveren via e-mail of bel 06-25133080