Vergoedingen

Particulieren kunnen op diverse manieren de (gedeeltelijk) kosten voor een coachtraject vergoedt krijgen:

Via de werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via PGB
Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen deze kosten via het PGB vergoedt krijgen. Voor meer informatie en de voorwaarden voor een PGB kun je terecht op de site van de belangenvereniging, Kijk voor meer informatie op: www.pgb.nl

Via de Arbodienst van je bedrijf
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de ziektekosten
Coachtrajecten vallen niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coachtrajecten en deze vergoeden in de aanvullende verzekeringspakketten.  

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV werkcoach een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget voor je beschikbaar waarmee je je coachtraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op: www.uwv.nl.

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor een coachtraject zelf moet betalen zijn deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekbaar. Het doel van het coachtraject moet wel gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten van coachtrajecten voor zelfstandig ondernemers zijn aftrekbaar als bedrijfskosten. Kijk voor meer informatie op: www.belastingdienst.nl