Payday voor jongeren dodelijk!

Payday voor jongeren dodelijk!

Het maandelijks ontvangen van het salaris is niet altijd reden tot een feestje. Uit een Zweeds onderzoek blijkt op payday het aantal sterfgevallen met 23 procent toe te nemen.  

Voor jongere werknemers in de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar, is payday het gevaarlijkst. Binnen deze leeftijdsgroep stijgt het aantal sterfgevallen met maar liefst 164 procent op de dag dat de salarissen gestort worden. 

Tussen de 35 tot 49 jaar neemt het aantal sterfgevallen af en boven de 50 jaar is weer een stijging waar te nemen.

De doorgetrokken cijfers naar de gehele Zweedse beroepspopulatie, zou zelfs op betaaldag 96 premature doden per jaar opleveren.

Laag inkomen

De cijfers hebben vooral betrekking op de werknemers met een laag inkomen. Deze categorie werknemers heeft bijna altijd te maken met financiële beperkingen, waardoor het extra inkomen veel effect het hun gedrag heeft.

De oorzaak ligt volgens de onderzoekers vooral in de toegenomen economische activiteit na het ontvangen van het salaris. Deze leidt tot een hoger risico op hartaanvallen en beroertes. Het aantal sterfgevallen als gevolg hiervan neemt op betaaldag met respectievelijk 67 en 119 procent toe.

Aangezien de betaling van de onderzochte werknemers op verschillende dagen plaatsvindt, zijn de resultaten niet toe te schrijven aan andere belangrijke evenementen.

Volgens de auteurs is op basis van het onderzoek niet te zeggen wat de optimale frequentie voor uitbetaling van het salaris is. “Meerdere kleine uitbetalingen bijvoorbeeld, zouden mogelijk het aantal dagen met veel sterfgevallen alleen maar verhogen in plaats van het effect teniet te doen.”

Bron: salarisrendement

 

 

Reacties zijn gesloten.