Geld uitgeven voor je het hebt ontvangen

Uit onderzoek blijkt dat mensen voordat ze geld ontvangen rationeel nadenken over hoeveel ze direct willen uitgeven en hoeveel ze willen sparen. Maar op het moment dat het geld werkelijk ontvangen wordt geeft men het geld direct uit in plaats dat men het op een spaarrekening boekt. De rationele gedachte is er wel, maar de praktische handeling blijft uit.

Heel veel mensen hebben moeite met sparen. Men geeft geld uit aan kleine dingen en gebruiken een excuus dat een klein bedrag sparen geen zin heeft. Door de keuze steeds te maken, ontstaat een uitstelgedrag en het gedrag wordt vervolgens een ritueel.

Door te voorkomen dat je een rationele keuze maakt, maak je maandelijks automatisch een vast bedrag van je inkomen naar de spaarrekening over. Sommige mensen zijn bang dat er aan het einde van de maand een tekort ontstaat, de gedachte dat het bedrag teruggeboekt kan worden geeft een geruststelling. Over het algemeen boekt men geen geld terug en het gevolg is dat het spaargeldbedrag groter wordt.

Meer vrouwen dan mannen hebben een ww-uitkering

In juli 2015 waren er meer vrouwelijke dan mannelijke ontvangers van een WW-uitkering. Dat is voor het eerst sinds 1992.
In juli 2015 kregen 213.000 vrouwen en 212.000 mannen een WW-uitkering.

Het aantal WW-uitkeringen aan mannen neemt sinds oktober 2014 af, terwijl het aantal uitkeringen aan vrouwen juist toeneemt. Dit aantal stijgt al sinds halverwege 2009 nagenoeg onafgebroken.


Het CBS denkt dat dit te maken heeft met de afname van het aantal banen in sectoren zoals de zorg. In die sector werken relatief veel vrouwen.

In economisch gevoelige sectoren, zoals de zakelijke dienstverlening, zijn meer mannen actief. In die sectoren groeit het aantal vacatures juist.

Bron: CBS

Payday voor jongeren dodelijk!

Payday voor jongeren dodelijk!

Het maandelijks ontvangen van het salaris is niet altijd reden tot een feestje. Uit een Zweeds onderzoek blijkt op payday het aantal sterfgevallen met 23 procent toe te nemen.  

Voor jongere werknemers in de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar, is payday het gevaarlijkst. Binnen deze leeftijdsgroep stijgt het aantal sterfgevallen met maar liefst 164 procent op de dag dat de salarissen gestort worden. 

Tussen de 35 tot 49 jaar neemt het aantal sterfgevallen af en boven de 50 jaar is weer een stijging waar te nemen.

De doorgetrokken cijfers naar de gehele Zweedse beroepspopulatie, zou zelfs op betaaldag 96 premature doden per jaar opleveren.

Laag inkomen

De cijfers hebben vooral betrekking op de werknemers met een laag inkomen. Deze categorie werknemers heeft bijna altijd te maken met financiële beperkingen, waardoor het extra inkomen veel effect het hun gedrag heeft.

De oorzaak ligt volgens de onderzoekers vooral in de toegenomen economische activiteit na het ontvangen van het salaris. Deze leidt tot een hoger risico op hartaanvallen en beroertes. Het aantal sterfgevallen als gevolg hiervan neemt op betaaldag met respectievelijk 67 en 119 procent toe.

Aangezien de betaling van de onderzochte werknemers op verschillende dagen plaatsvindt, zijn de resultaten niet toe te schrijven aan andere belangrijke evenementen.

Volgens de auteurs is op basis van het onderzoek niet te zeggen wat de optimale frequentie voor uitbetaling van het salaris is. “Meerdere kleine uitbetalingen bijvoorbeeld, zouden mogelijk het aantal dagen met veel sterfgevallen alleen maar verhogen in plaats van het effect teniet te doen.”

Bron: salarisrendement

 

 

Vrouwen en financiën

Uit onderzoek blijkt dat drie miljoen vrouwen in Nederland zich niet of nauwelijks bewust zijn dat ze financiële risico’s lopen vanwege hun inkomenssituatie. Mede daardoor ontbreekt de urgentie tijdig hun financiële zaken in orde te maken. De meeste van de vrouwen hebben een te rooskleurig beeld van hun toekomst. Het betreft vrouwen die geen inkomen hebben, vrouwen die een uitkering ontvangen en vrouwen met een baan die minder dan € 900,- per maand verdienen.
Voor het onderzoek is een enquête afgenomen onder ruim 1300 niet economisch zelfstandige vrouwen.

Auteurs: S. de Hoog en C.Egten

Stress versnelt waarschijnlijk het verouderingsproces

Mensen die vaak en veel blootgesteld zijn aan stress of negatieve emoties, verouderen mogelijk sneller. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Groningen. Promovenda Sonja van Ockenburg testte in haar onderzoek de hypothese die bekend staat als de Allostatic load theorie.

Deze veronderstelt dat herhaalde blootstelling aan stress leidt tot ‘slijtage’ van de systemen die de lichamelijke reactie op stress reguleren, en dat die slijtage leidt tot ziekte. Van Ockenburg ontdekte dat blootstelling aan stress of negatieve emoties verband houdt met een snellere afname van de telomeerlengte en dus mogelijk met veroudering.

Telomeren zitten aan het uiteinde van chromosomen en ze zorgen ervoor dat het erfelijk materiaal doorgegeven kan worden zonder dat er belangrijke informatie verloren gaat tijdens het delen. Telomeren worden met iedere celdeling korter, tot ze zo kort zijn dat cellen niet meer kunnen repliceren.

De bevinding dat een snellere afname van telomeerlengte samenhangt met stress en/of negatieve emoties kan volgens Van Ockenburg duiden op een versnelde veroudering van de cellen van mensen die meer stress hebben of negatieve emoties ervaren.

Hart- en vaatziekten

De promovenda ontdekte ook dat mensen met een hogere rusthartslag een hoger risico hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Dat verband kon niet gevonden worden tussen het stresshormoon cortisol en het optreden hart- en vaatziekten. Van Ockenburg benadrukt dat dat niet betekent dat het verband kan worden uitgesloten.

De cortisolwaarden in speeksel en urine blijken per persoon op verschillende momenten te zeer te variëren om op zinvolle wijze op groepsniveau bestudeerd te kunnen worden.

Zelfstandige – en startersaftrek

De zelfstandigenaftrek zou worden afgeschaft. Het nieuwe belastingpakket is aangenomen door de tweede kamer. Het moet nog door de eerste kamer, maar over de zelfstandigenaftrek wordt niets vermeldt. Zoals het er nu uitziet hebben ZZp’ers in 2014 nog steeds recht op zelfstandigenaftrek van ruim € 7.000,- en starters een startersaftrek van € 9.000,-.

Van uitstel komt geen afstel. De wijziging zal waarschijnlijk in 2015 plaatsvinden in de vorm van een winstbox voor ondernemers.

Sparen, hoe gaat dat in zijn werk

Uit onderzoek blijkt dat mensen voordat ze geld ontvangen rationeel nadenken over hoeveel ze direct willen uitgeven en hoeveel ze willen sparen. Maar op het moment dat het geld werkelijk ontvangen wordt geeft men het geld direct uit in plaats dat men het op een spaarrekening boekt. De rationele gedachte is er wel, maar de praktische handeling blijft uit.

Heel veel mensen hebben moeite met sparen. Men geeft geld uit aan kleine dingen en gebruiken een excuus dat een klein bedrag sparen geen zin heeft. Door de keuze steeds te maken, ontstaat een uitstelgedrag en het gedrag wordt vervolgens een ritueel.

Door te voorkomen dat je een rationele keuze maakt, maak je maandelijks automatisch een vast bedrag van je inkomen naar de spaarrekening over. Sommige mensen zijn bang dat er aan het einde van de maand een tekort ontstaat, de gedachte dat het bedrag teruggeboekt kan worden geeft een geruststelling. Over het algemeen boekt men geen geld terug en het gevolg is dat het spaargeldbedrag groter wordt.

Deugdelijke financiële administratie ondernemer verplicht

Ondernemers die failliet gaan en geen deugdelijke financiële administratie kunnen overleggen, worden strafbaar en riskeren zes maanden voorlopige hechtenis. Dat is althans het idee in een voorlopige versie van de aangepaste faillissementswet die minister van Justitie Ivo Opstelten onlangs heeft rondgestuurd aan belangenorganisaties, politici en wetenschappers. Tot oktober hebben zij de mogelijkheid om te reageren.

Ook als een bedrijf niet failliet is, maar een financiële administratie ontbreekt, zou dat voortaan strafbaar worden onder de nieuwe faillissementswet. Wie er op papier bestuurder is, is dan niet meer van belang. Degene die in de praktijk de leiding heeft, begaat dan een strafbaar feit. Bij faillissementsfraude gaat het om aanzienlijke maatschappelijke kosten. Van de 4 miljard schuld die in 2010 bij faillissementen onbetaald bleef, is 25% toe te schrijven aan zaken waarbij schuldeisers strafbaar zijn benadeeld, volgens de berekeningen van het CBS.

Minister Ivo Opstelten wil door tijdig ingrijpen voorkomen dat bedrijven failliet gaan. Hij denkt maatschappelijke schade te kunnen voorkomen door ‘onbehoorlijk ondernemerschap’ aan te pakken.

bron: IMK

Mannen lenen makkelijker dan vrouwen

Mannen hebben minder moeite met het aangaan van een lening dan vrouwen.

Uit onderzoek blijkt dat 65 procent van de mannen wel eens leent. Bij vrouwen ligt het percentage wat lager op 56 procent. Een derde van de mannen gaat daarvoor naar een bank, vrouwen lenen slechts 21 procent bij een bank. Ruim de helft vindt lenen stressvol, de andere helft leent niet graag. Het geleende geld wordt het meest gebruikt voor de aankoop van een auto, motor of een verbouwing. Een klein deel, zo’n 30 procent deel leent liever bij familieleden.  

Bron: Ruigrok NetPanel

Kosten rood staan onderschat

Veel consumenten onderschatten het rentepercentage die ze betalen bij het in het rood staan bij de bank. Rentetarieven tussen de 12% en 15% zijn gebruikelijk. Maar slechts een op de tien Nederlanders is van dit rentepercentage voor het rood staan op de hoogte. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Ruim een derde van de ondervraagden denkt dat de rente op rood staan lager is dan 6% en één op de acht denkt zelfs dat het tarief lager is dan 3%.

Last van rood staan
Bijna de helft van de ondervraagden die heeft aangegeven wel eens rood te staan, ervaart dit als een last. Een derde heeft geprobeerd om minder in de rode cijfers te staan, maar dat is niet gelukt. Een meerderheid wil echter niet af van de mogelijkheid en bijna een derde van de ondervraagden zegt niet zonder te kunnen.

Langer dan één maand rood staan
Een op de tien consumenten staat langer dan één maand, of soms zelfs langer dan drie maanden rood.

Geen krediet
Van de consumenten die wel eens rood staan bij de bank en geen consumptief krediet hebben, ziet bijna de helft dat niet als een vorm van krediet. Dit is opvallend, omdat het één van de duurdere vormen van lenen is, aldus de AFM.

Het onderzoek is gehouden onder 511 consumenten.

bron: AFM