Afwikkeling nalatenschap

Het afwikkelen van een nalatenschap is een complex en emotioneel proces. Als een dierbare overlijdt, moeten er allerlei zaken worden geregeld. De financiële afwikkeling van een nalatenschap is voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheid.

Voor het regelen van financiële zaken is een verklaring van erfrecht nodig. Bij een notaris kan men terecht voor vragen wie de erfgenamen zijn. De notaris kan daarvoor onder meer het Centraal Testamenten Register en het bevolkingsregister raadplegen. De notaris is ook degene die een verklaring van erfrecht af kan geven.

Een erfenis is van alle erfgenamen samen. Alle erfgenamen moeten dus ook samen alle beslissingen nemen. Samen betekent in dit geval, absoluut samen en niet dat de meerderheid gelijk heeft. Alle erfgenamen moeten met alle besluiten akkoord gaan. Als één van de erfgenamen het niet eens is met de manier waarop de spullen worden verdeeld, dan kunnen de spullen niet verdeeld worden.

Meestal machtigen de erfgenamen één erfgenaam om de erfenis van de overledene af te handelen. Door de volmacht worden de rechten van de erfgenamen overgedragen aan de gevolmachtigde erfgenaam. Soms is deze gevolmachtigde niet ervaren of deskundig en dat kan voor problemen zorgen. Als een gevolmachtigde in een vroeg stadium inziet dat de afhandeling van een erfenis niet eenvoudig zal zijn en grote conflicten wil voorkomen, is het verstandiger een onafhankelijke deskundige in te schakelen.

Onder een financiële afwikkeling vallen bijvoorbeeld:

 • wijzigen of opheffen van de tenaamstelling
 • wijzigen of opheffen van bankrekeningen
 • innen van verzekeringsgelden
 • doorgeven van wijzigen aan pensioenfondsen
 • doorgeven van wijzigingen aan ziektekostenverzekeraars
 • beëindigen van abonnementen, lidmaatschappen  etc.
 • aangiften (erf)belasting

 • Zoekt u advies of hulp o.a. bij:
 • de afwikkeling van financiële zaken
 • behandeling van de post en lopende zaken
 • overige zaken die op de nalatenschap betrekking hebben
 • overdragen van de administratie afhandeling aan de erven

De afwikkeling van een nalatenschap neemt gemiddeld een half jaar tot een jaar in beslag. De duur van het proces is afhankelijk van de complexiteit van de nalatenschap.