NLP

NLP is naar Nederland overgekomen vanuit de Verenigde Staten. In de VS onderzochten Richard Bandler en John Grinder het proces van communicatie en verandering. Zij vonden dat dit proces gebaseerd is op taal, neuropsychologie en cybernetica. Zij gaven aan deze nieuwe techniek daarom de naam: Neuro Linguïstisch Programmeren, kortweg NLP. In boeken en workshops hebben zij hun nieuw verworven inzichten en technieken uitgedragen en zijn daarbij tot verbluffende resultaten gekomen. Hierdoor zijn psychologen, psychiaters, hulpverleners enz. geïnspireerd en velen van hen gebruiken NLP technieken in hun praktijk.

Neurologisch: Alles wat we hebben meegemaakt ligt opgeslagen in ons geheugen. De herinneringen aan de ervaringen hiervan, onze gevoelens, gedachten en emoties besturen ons gedrag in het dagelijks leven. Ook als we dat gedrag liever niet zouden willen, dragen we dat onbewust met ons mee. Met dat gedrag gaan we met elkaar om en laten we dingen van onszelf aan de ander weten; dit noemen we communicatie.

Linguïstisch: Communiceren doen we door middel van gesproken taal en door middel van lichaamstaal (houding, gebaren, toonhoogte, gezichtsuitdrukking, enz.).

Programmeren: Terwijl we communiceren kunnen wij aan anderen, of anderen aan ons, iets bijleren, afleren of (laten) veranderen.

Voor wie is NLP bedoeld?

NLP is voor mensen die op een of andere manier (iets) willen veranderen of verbeteren. Veranderen kan wenselijk zijn op het persoonlijke en/of professionele vlak. Dat kan betrekking hebben op iets wat je vaak doet en voortaan wilt laten of anders voelen. Of iets wat je al heel lang wilt, maar waar je tot nu toe de kracht niet voor hebt kunnen vinden. Mensen die NLP in hun leven hebben geïntegreerd, ervaren een groter vermogen in het:

 • orde op zaken stellen.
 • gemakkelijk opbouwen van een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid.
 • doelgericht met anderen omgaan en werken.
 • resultaten boeken in situaties waar gedrag en motivatie belangrijke factoren zijn.
 • inwinnen van nauwkeurige informatie door gebruik te maken van bepaalde taalpatronen.
 • observeren van non-verbaal gedrag en inzicht krijgen hoe iemand denkt en hoe die ander de
  boodschap verwerkt.
 • ontdekken van innerlijke vermogens bij zichzelf en bij anderen.
 • aanwenden van deze inzichten en vaardigheden om duidelijk, rustig en daadkrachtig dingen
  voor elkaar te krijgen.
 • sneller en beter oplossen van innerlijke conflicten in zichzelf en van conflicten die tussen
  mensen spelen.
 • leven in plaats van overleven.