Kwaliteit van Leven

Quality of life
Quality of life can be defined as the individuals perception of his/her position in life and in relation to his/her goals, expectations, standards and concerns”

Wat is welzijn, welbevinden en kwaliteit van leven?
Welzijn, welbevinden en de kwaliteit van leven zijn begrippen die dicht naast elkaar liggen. Bij de omschrijving ervan wordt vaak teruggegrepen op de definitie die de WHO in 1985 gaf van gezondheid: een toestand van volledig lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden. De WHO breidde met deze omschrijving het biomedische model van gezondheid uit.

Hoe bereik je een toestand van volledig lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden?
Dat heeft met meerdere factoren te maken, maar voornamelijk heeft het met balans houden te maken. Balans creëren op elk vlak van het leven. Waar balans is, is gezondheid, geluk, vreugde en harmonie. Waar disbalans heerst, ligt conflict, ziekte, angst en depressie op de loer. Wanneer we vervallen in extremen dan raken we lichamelijk en geestelijk uit balans. Op den duur kan dit zeer schadelijke gevolgen voor onze gezondheid hebben.

Mensen worden in vergelijking met 50 jaar geleden steeds ouder, maar mensen worden niet gezond ouder. Het merendeel van de bevolking boven de 60 jaar heeft een belemmerde chronische kwaal in het leven ontwikkeld wat zeer zorgwekkend aan het worden is.

Het aanpassen van een levensstijl wordt noodzaak om te voorkomen dat men een chronische ziekte gaat ontwikkelen. De eerste uitdaging van iedereen die iets aan zijn gezondheid wil doen, is de tijd nemen om de levenswijze onder de loep te nemen en zo nodig aan te passen. Het antwoord op vragen hoe we de gezondheid en levenskwaliteit kunnen bevorderen zijn niet eenvoudig te weerleggen. Gezondheid is een belangrijk onderwerp dat op jonge leeftijd door ouders/opvoeders en onderwijsinstellingen gestimuleerd dient te worden.

Met de invloed van een ziekte op het dagelijks leven wordt vaak de term ‘kwaliteit van leven’ gehanteerd. Iemand die gezond is, heeft een optimale kwaliteit van leven. Ziekte, lichamelijke beperkingen, pijn, ongemak en achteruitgang in sociaal functioneren, verminderen de kwaliteit van leven. De negatieve invloed die een ziekte op het leven heeft wordt uitgedrukt in ziektelast. De ziektelast van een chronische ziekte is een optelsom van het aantal ziektejaren en het aantal levensjaren dat men mogelijk verliest door vroegtijdig te overlijden aan die ziekte.

Vier gebieden op de wereld worden als ‘blauwe zones” bestempeld, streken waar het goed oud worden is. Mensen worden daar gezond ouder tot leeftijden boven de 100 jaar. Het geheim zit in voeding, bewegen, socialiseren, voldoende nachtrust en weinig stress.