Invloed Gedachten

bdd894a096a16a8a2eac8304faa64f57_mediumInvloed van positieve en negatieve gedachten!
Studies van de laatste jaren hebben aangetoond dat onze gedachten een enorme invloed hebben op de functies van onze organen en op ons afweersysteem. Men heeft aangetoond dat de hersenen bepaalde stoffen aanmaken die een effect hebben op het hele lichaam. Deze stoffen, worden afhankelijk van onze gedachten gevormd.

Negatieve gedachten
Minimaal 70% van alle gedachten die we denken zijn negatief of hebben een alarmerende functie. Negatieve, alarmerende gedachten veroorzaken negatieve gevoelens, contraproductief gedrag en kunnen op den duur relaties en gezondheid schaden.

Positieve gedachten
Als we jarenlang ons geconditioneerd hebben negatief te denken, dan moet er een wonder gebeuren als we dat willen veranderen. Waar men zich op concentreert, wordt sterker. Als je veel sport, wordt je lichaam sterker. Zo werkt het ook met negatieve of positieve gedachten. Door veel te oefenen wordt het steeds makkelijker om positief te denken.

Wat positief denken je oplevert.
Als je jarenlang energie hebt gestoken in negatief denken, wat zou je dan kunnen bereiken als je al die energie stopt in positieve gedachten? Alles zou compleet veranderen: je relaties zullen makkelijker gaan, je zult meer ontspannen zijn, je doelen zullen makkelijker worden bereikt en je zult een positiever zelfbeeld hebben. Het enige wat je hoeft te doen is je bewust te worden van je negatieve hersenspinsels en deze om te buigen in positieve gedachten.