Coach/adviseur

777 sel

Yolanda Goppel heeft naast opleidingen haar expertise op financieel gebied bij diverse organisaties en eigen adviesbureau opgebouwd. Daarnaast heeft zij zich gekwalificeerd in zaken als welzijn, welbevinden en kwaliteit van het leven. Wat haar intrigeert is de oorzaak waardoor mensen in disbalans kunnen raken en de soms daarop volgende desastreuze gevolgen.

  • Bij zakelijke trajecten worden persoonlijke en of financiële vraagstukken in kaart gebracht en naar doelmatige oplossingen gezocht.
  • Bij coachtrajecten begeleidt ze vanuit een holistische methodiek en visie, die uitgaat van eenheid en heelheid als de meest gezonde situatie van een individu. In kortdurende sessies reflecteert ze samen met de cliënt de probleemstelling met als doel tot een inzichtelijke oplossing te komen.

Kernwoorden van haar werkwijze zijn: doelgericht, transparant, humor, betrokken, deskundig en flexibel.

Sinds 2005 is ze woonachtig in de monumentale Hanzestad Doesburg. Een bijzondere stad, maar vooral een inspirerende, mede omdat cultuurhistorisch erfgoed en haar schoonheid bewaard zijn gebleven.